Velká příkopová propadlina, divoký střed Afriky

Další díl
16:20 St Led 29
2010 , United Kingdom

Tentokrát budeme zkoumat geologické síly, které se podílely na vzniku Velké příkopové propadliny ve východní Africe a vytvořily krajinu s nejrozmanitější faunou na světě.