Sopky: Zkáza a vznik

Program je dočasně nedostupný Viasat Nature

Vulkanické síly sehrály při vzniku Nového Zélandu a Austrálie zásadní roli. Seriál se na tuto roli podrobně zaměří při vývoji a formování současné podoby obou zemí.