Annina přírodní rezervace 2

Program je dočasně nedostupný Viasat Nature

Čeká nás děním nabitá sezóna s množstvím přehmatů, zmatků a zázraků, které jsou nevyhnutelným výsledkem snahy vytvořit domov tam, kde žijí divoká zvířata. Anna a její tým opustili město, aby přijali život v rezervaci, a to se vším všudy. Když se nyní jejich zoologická zahrada postavila na nohy, mohou se soustředit na klíčové role každé moderní zoo. To znamená účastnit se evropských chovných programů týkajících se ohrožených druhů a zaměřit se ve větší míře na vzdělávání a ochranu, a to především původní fauny západního Walesu. První krok spočívá v přebudování výběhu bizonů v expozici ve stylu afrických plání pro ohrožené druhy, jako je například přímorožec šavlorohý. Do rezervace tak musí přestěhovat dva mimořádně nebezpečné druhy, což rozhodně nebude hračka.