Vyvrhelové přírody

Program je dočasně nedostupný Viasat Nature

Máte příležitost setkat se s excentrickými tvory, kteří se rozhodli dělat věci po svém. Podíváte se na mimořádný a málo známý život těchto evolučních vyvrhelů.